Sustainable Manufacturing

Love thy Nature Love thy Life

All your manufacturing needs
"Hållbar Film- ett verktyg för att skapa hållbara produktioner"

https://hallbarfilm.se

"Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion"

https://pressroom.filminstitutet.se/posts/blogposts/filmat-samtal-inspirationsdag-for-hallbar-fil

"Alla produktioner ska ha en hållbarhetsplan"

"Från och med 2024 tar DR ett nytt steg i insatsen för hållbar produktion – alla produktioner i och utanför bolaget ska ha en plan för hållbarhet, och större produktioner ska också utarbeta en utsläppsbudget."

https://www.nordvision.org/notiser/dr-alla-produktioner-ska-ha-en-haallbarhetsplan/

"Ekologisk produktion är en hållbar helhet."

https://luomumerkki.fi/sv/merkki/en-hallbar-helhet/

Contact us

Kontakt/feedback/samarbete-Contact/feedback/collaboration