Varje år så diagnostiseras cirka 300 barn i Sverige med Cancer. Syftet med den här sidan är att upplysa om nuläget, dvs informera om hållbar/aktuell kunskap om barncancer samt vad som kan göras för att uppnå förbättringar/hållbara lösningar. Stora städer i Sverige har bättre möjligheter för barn med cancer än små städer eller små orter. Vi vill underlätta för alla så att oberoende var de bor eller vilka förkunskaper/förutsättningar som de har i livet så skall de kunna få bästa möjliga information samt hjälp.Vi vill göra folk medvetna om att vissa barncancer beror på gener och arvet medan andra är beroende av barnets omgivning medan vissa barncancer former är en kombination av arvet och miljön.
Ni kan kontakta oss på maria.lindqvist@sustainablemanufacturing.se